Стани репортер - тук може да ни изпратите ваша снимка или видео материал

Ako имате интересна новина, статия или събитие от Русе, които искате да бъдат публикувани в DUNAVMOST.bg, тук е мястото където да го направите.
Ваши новини, събития, снимки или видео материали може да изпращате също на адрес: news@dunavmost.bg