Условия за ползване на DUNAVMOST.bg

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Общите условия определят взаимоотношенията между:
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и сайтът DUNAVMOST
"ПОТРЕБИТЕЛ" e лице регистрирало уникално потребителско име и парола в DUNAVMOST
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за регистрация на уникално потребителско име и парола в САЙТА и маркира "ПРИЕМАМ общите условия за използване на сайта DUNAVMOST" от формуляра или ако използва услугите със свободен общ достъп.

РЕГИСТРАЦИЯ В DUNAVMOST - ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛЗВАНЕ НА DUNAVMOST Потребителят се задължава при ползване на услугите да не публикува информация или да не обективира под каквато и да е форма и начин изявления, съдържащи:

1 национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;

2 обида и/или клевета срещу кое да е лице;

3 заплаха за живота и неприкосновеността на личността;

4 призоваване към извършване на престъпление;

5 призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление;

6 рекламно послание с комерсиална цел;

7 класифицирана или друга защитена информация;

8 предложение за сключване на търговски сделки;

9 информация относно личния живот на трети лица;

10 порнография и/или имащо педофилска насоченост;

11 каквото и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави;

При неизпълнение на задължението по предходната алинея Собственикът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите.

Собственикът не носи отговорност към потребителите за изявленията на всеки един потребител, както и за публикуванато от тях информация на сайта. При ползването на услугите, в това число и клиентските услуги потребителят е длъжен да не представя снимков или друг визуализиращ материал:

1 върху който не притежава авторски права или право за използването им;

2 с порнографско и/или педофилско съдържание;

3 съдържащ сцени на насилие;

4 призоваващ към национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;

5 накърняващ личността на кое да е лице;

6 с рекламно съдържание;

7 противоречащ на закона, правилата на морала и добрите нрави.

При неизпълнение на задължението по предходната алинея Собственикът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите.
Собственикът не носи отговорност към потребителите за изявленията на всеки един потребител, както и за публикуванато от тях информация на сайта. Потребителят има право да информира Собственика, в случай, че друг потребител извършва действия, нарушаващи настоящите Общи условия. АВТОРСКИ ПРАВА. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

ПРАВОМОЩИЯ НА СОБСТВЕНИКА НА DUNAVMOST Собственикът има право:

1 по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на услуга, в това число и клиентска услуга, елемент от тях, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение;

2 до ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до услуги/клиентски услуги за всички потребители или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;

3 да изтрие, премести или редактират съдържанието на информация, която противоречи на Общите условия; Това право може да упражни и без предупреждение. Критериите за противоречие се определят от Собственика самостоятелно. Това право не се вменява като задължение на Собственика;

4 да прекрати или ограничи достъпа на потребител, който нарушава Общите условия;
При осъществяване на правата по предходната алинея Собственикът не носи отговорност спрямо потребителите/регистрираните потребители.

Собственикът има право да запазва информация, публикувани на страниците на сайта. Това право не се вменява като задължение на Собственика; Собственикът на портала не носи отговорност:

1 в случай, че предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на на компютърните конфигурации и/или програми на потребителя;

2 за съдържанието на публикуваната от потребителите информация, в това число за достоверността на личните данни;

3 в случайте, когато публикуваната от потребителите информация, нарушава права на трети лица;

4 за вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта и услугите;

5 за поведението на потребител при ползването на сайта или услугите/клиентските услуги.